โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ โอกาสทางธุรกิจ กิจกรรม ประวัติศาสตร์ของเรา งานวิจัย

นโยบายความเป็นส่วนตัว

หมายประกาศเรื่องนโยบายข้อมูลส่วนตัวในการใช้อินเตอร์เน็ต

โมรินดา ตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต้องใช้อย่างรอบคอบระมัดระวังและต้องมีการป้องกัน เราขอความไว้วางใจของท่าน หมายประกาศนี้ได้อธิบายถึงนโยบายข้อมูลส่วนตัวในการใช้อันเตอร์เน็ตของโมรินดา และอธิบายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้เว็ปไซต์ต่างๆของโมรินดา หากคุณยอมรับวิธีการปฏิบัติที่อยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็ปไซต์ของโมรินดา

มีข้อมูลส่วนตัวอะไรที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ซึ่งทางบริษัทโมรินดา ได้รวบรวมไว้ในเว็ปไซต์หรือไม่ 

ข้อมูลที่เราเรียนรู้จากลูกค้าช่วยให้เราปรับปรุงความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมข้อมูลการสั่งซื้อได้ที่เว็ปไซต์ของโมรินดา นี่คือรายการข้อมูลที่เราได้เก็บไว้ 

ข้อมูลที่คุณได้ให้เราไว้ : เราได้รับและเก็บข้อมูลต่างๆที่คุณได้ระบุไว้ในเว็บไซต์และในช่องทางอื่นๆ คุณสามารถเลือกที่จะไม่ระบุข้อมูลบางอย่างได้ แต่คุณอาจจะไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากฟังก์ชั่นอื่นๆของเราได้ เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อเพิ่มข้อมูลการสั่งซื้อ ตอบสนองความต้องการของคุณ ปรับแต่งการช้อปปิ้งในอนาคตของคุณ ปรับปรุงการให้บริการเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลทั่วไปเราเก็บไว้ เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หมายเลขบัตรเครดิต อีเมล์ หมายเลขบัญชีธนาคาร (ถ้ามี) หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร ฯลฯ 

ข้อมูลอัตโนมัติ : เหมือนกับหลายๆเว็ปไซต์เบราว์เซอร์ของคุณได้ติดต่อสื่อสารกับบริษัท โมรินดา เราจัดเก็บข้อมูลขนาดเล็กนี้ไว้ที่เรียกว่า "คุ้กกี้" ข้อมูลที่เก็บไว้ในค้กกี้ สามารถใช้งานระบบของโมรินดา ที่จดจำเบราว์เซอร์ของคุณและนำฟังก์ชั่นต่างๆที่ปรับแต่งแล้วให้กับคุณ ตัวอย่างของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ คือ หมายเลขประจำตัวชั่วคราว ระดับของลูกค้า (บริการขั้นสูงหรือขั้นพื้นฐาน) หมายเลขประจำคัวผู้ทำธุรกิจกึ่งผู้บริโภค บริษัท โมรินดา หวังสร้างความสบายใจให้กับคุณที่ได้ทราบว่าระบบของเรามีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามมีบางคนที่ไม่ต้องการให้มีคุ้กกี้เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของพวกเขาเนื่องจากความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว "ตัวช่วย" ของแถบเครื่องมือที่อยู่ในเบราว์เซอร์ต่างๆเป็นส่วนใหญ่นั้นจะบอกวิธีการป้องกันไม่ให้เบราว์เซอร์ของคุณยอมรับคุ้กกี้ตัวใหม่อื่นๆ บอกวิธีการที่จะมีเบราว์เซอร์แจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณได้รับคุ้กกี้ใหม่หรือวิธีการปิดใช้งานคุ้กกี้โดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตามคุ้กกี้ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่จากฟังชั่นบางตัวของเว็บไซต์โมรินดา และเราขอแนะนำให้คุณเปิดมันไว้

การสื่อสารทางอีเมล: เพื่อช่วยเราทำให้อีเมลมีประโยชน์และน่าสนใจมากขึ้น เราอาจได้รับการยืนยันเมื่อเปิดอีเมลจากบริษัทโมรินดา หากคอมพิวเตอร์ของคุณสนับสนุนความสามารถดังกล่าว เราจะไม่เปิดเผยที่อยู่อีเมลของคุณกับบริษัทอื่นหรือบุคคลใด

ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ : บริษัทโมรินดา ไม่ได้ชักชวนหรือได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้จำหน่ายและลูกค้าจากที่อื่นๆ

บริษัทโมรินดา ได้แบ่งปันข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไว้หรือไม่?

ไม่มีการขายหรือแบ่งปัน: ข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้าของเรานั้นเป็นส่วนสำคัญหนึ่งของธุรกิจของเรา และเราไม่ได้อยู่ในการธุรกิจของการขายมันให้คนอื่นต่อหรือแบ่งปันมันในทางใดๆ

ตัวแทน: เราอาจจ้างบริษัทอื่นและบุคคลที่จะทำหน้าที่ในนามของเรา ตัวอย่างเช่น การตอบสนองการสั่งซื้อ การจัดส่งแพ็คเกจสินค้า ส่งข่าวสารทางไปรษณีย์และอีเมล ลบข้อมูลซ้ำจากรายชื่อลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล การให้ความช่วยเหลือด้านการตลาด, การประมวลผลการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและการให้บริการลูกค้า หน่วยงานเหล่านี้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อจำเป็นเท่านั้นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ แต่ไม่อาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ 

ข้อเสนอโปรโมชั่นต่างๆ: เราไม่ได้ส่งข้อเสนอต่างๆไปให้ลูกค้าคนใดของบริษัทโมรินดาที่อยู่ในนามของธุรกิจอื่นๆ

การป้องกันของบริษัทโมรินดา และอื่นๆ: เรายกเลิกบัญชีและข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เมื่อเราเชื่อว่าการยกเลิกนั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายทางกฎหมาย การบังคับใช้หรือการนำนโยบายและข้อตกลงอื่น ๆ ของเรา หรือปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทโมรินดา ผู้ใช้งานของเราหรือบุคคนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทอื่น ๆ และองค์กรต่างๆ เพื่อการป้องกันการทุจริตและลดความเสี่ยงด้านความเชื่อมั่น

ข้อมูลของฉันมีความปลอดภัยอย่างไร

เอสเอสเอล: เราทำงานเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณในระหว่างการส่งโดยใช้ Secure Sockets Layer ซอฟต์แวร์ (SSL) ซึ่งจะเข้ารหัสข้อมูลที่คุณป้อน

หมายเลขบัตรเครดิต: เราเปิดเผยเฉพาะตัวเลขห้าหลักสุดท้ายของหมายเลขบัตรเครดิตของคุณเมื่อต้องยืนยันการสั่งซื้อ แน่นอนว่าเราส่งหมายเลขทั้งหมดของบัตรเครดิตให้บริษัทบัตรเครดิตระหว่างการประมวลผลบัตร

รหัสผ่าน: มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณที่จะป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตที่จะเข้ารหัสผ่านและเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ จงแน่ใจว่าได้ลงชื่อออกเมื่อใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะเสร็จแล้ว

กรรมสิทธิ์ของข้อมูล: บริษัทโมรินดา คือเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวของข้อมูลที่เก็บใน Morinda.com                                                     บริษัทโมรินดา เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้ของเราที่แตกต่างกันในหลายจุดบนเว็บไซต์ของเรา

การสั่งซื้อ: ถ้าคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเรา เราขอข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากท่านในใบสั่งซื้อของเรา คุณต้องให้ข้อมูลสำหรับติดต่อ (เช่นชื่อ, อีเมลและที่อยู่จัดส่ง) และข้อมูลทางการเงิน (เช่นหมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุ) เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อเรียกเก็บเงินและเพื่อการสั่งซื้อของท่าน หากคุณมีผู้แนะนำเป็น IPC อยู่ บางส่วนของข้อมูลนี้จะถูกส่งให้ผู้แนะนำคนนี้ที่ยังเป็น IPC เพื่อให้เขาหรือเธอติดต่อคุณ IPCทุกคนจะต้องยอมรับที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ก่อนที่จะดำเนินการ หากเรามีปัญหาในการสั่งซื้อ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดต่อคุณ เรายังจะส่งการยืนยันการสั่งซื้อของคุณทันทีจึงจะเสร็จสมบูรณ์

การสมัครสมาชิก: หากคุณเลือกที่จะกรอกใบสมัครเพื่อที่จะเป็นลูกค้ากึ่งบริโภคกึ่งธุรกิจของโมรินดา หรือที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์อิสระของตาฮิเตียนโนนิ เราจะเก็บรวบรวมจากข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสมัครสมาชิก ( เช่น ชื่อ, อีเมล วันเดือนปีเกิด และข้อมูลอื่น ๆ ) และข้อมูลทางการเงิน (เช่นหมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุ) เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อเรียกเก็บเงิน วัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อ ดูจำนวนสมาชิก และเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างคุณกับโมรินดา เราอาจใช้ข้อมูลนี้ได้ทุกเวลาที่จะติดต่อคุณด้วยข่าวและข้อเสนอโมรินดา หากคุณมีผู้แนะนำเป็น IPC อยู่ บางส่วนของข้อมูลนี้จะถูกส่งให้ผู้แนะนำคนนี้ที่ยังเป็น IPC เพื่อให้เขาหรือเธอติดต่อคุณ IPCทุกคนจะต้องยอมรับที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ก่อนที่จะดำเนินการ 

ไม่รู้จักหรือการใช้ที่ไม่เกี่ยวข้อง: Morinda.com ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามที่ไม่รู้จักหรือเกี่ยวข้องกับการใช้

ข้อมูลอะไรที่ฉันสามารถเข้าถึงได้?

คุณมีสิทธิที่จะรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่บริษัทโมรินดาเก็บไว้ในฐานข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับคุณ นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ที่จะมีข้อมูลของคุณได้รับการแก้ไขหรือถูกลบไปแล้ว กรุณาระบุความต้องการทุกอย่างและ / หรือคำสั่งเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันข้อมูลของเราไปที่:

Chief Privacy Officer 

Morinda 

737 E 1180 S

American Fork, UT 84003

USA

ฉันมีทางเลือกหรือไม่?

คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูล ถึงแม้ว่ามันอาจจะจำเป็นที่จะสั่งซื้อสินค้าหรือได้รับข้อมูล

 

เราให้คุณมีโอกาสที่จะ "เลือก" การมีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แน่นอน เมื่อเราขอข้อมูลนี้ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือการบริการ แต่ไม่ต้องการที่จะได้รับพัสดุ เอกสารทางการตลาดใด ๆ เพิ่มเติมจากเรา คุณสามารถระบุในแบบฟอร์มการสั่งซื้อของเรา หากคุณสั่งซื้อสินค้า หรือการบริการจากเราและไม่ประสงค์ที่จะได้รับการติดต่อจากผู้สปอนเซอร์ที่ยังเป็น IPCอยู่ คุณอาจจะระบุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อของเรานี้

ถ้าคุณไม่ต้องการรับจดหมายข่าวและการสื่อสารการส่งเสริมการขายของเราคุณอาจเลือกที่จะได้รับ ตามคำแนะนำที่รวมอยู่ในแต่ละจดหมายข่าวหรือการสื่อสารหรือโดยการส่งอีเมลถึงเราที่ webmaster@morinda.com

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือเป็นผู้ให้บริการของเรา เพื่อให้คุณสามารถเลือกข้อมูลหรือที่จะไม่แบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลอื่นๆ

อัปเดตข้อมูล

ถ้าเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  หรือถ้าคุณไม่ต้องการบริการของเรา คุณอาจแก้ไข อัพเดท ลบหรือปิดมันโดยการส่งอีเมลมาที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่ webmaster@morinda.com หรือติดต่อเราได้ทางโทรศัพท์หรือทางไปรษณีย์ที่ข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ ระบุไว้ข้างต้น

เงื่อนไขในการใช้  ข้อประกาศ และการแก้ไข

หากคุณเลือกเข้ามาบริษัทโมรินดา การเข้ามาและโต้เถียงกันในเรื่องความเป็นส่วนตัวคือหัวข้อของข้อประกาศนี้ที่รวมถึงข้อจำกัดในความเสียหาย อนุญาโตตุลาการข้อพิพาทและการประยุกต์ใช้กฎหมายของรัฐยูทาห์นี้ หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่บริษัทโมรินดา โปรดส่งคำอธิบายอย่างละเอียดไปที่อยู่ข้างต้นและเราจะพยายามแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ธุรกิจของเราเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ข้อประกาศนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เรารวบรวมในขณะนี้เป็นหัวข้อของนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้มีผลบังคับใช้ เราอาจส่งอีเมล์แจ้งเตือนเป็นระยะเกี่ยวกับข้อประกาศและเงื่อนไขต่างๆ เว้นแต่คุณจะได้รับคำสั่งไม่ให้เราปฏิบัติ แต่คุณควรตรวจสอบเว็บไซต์ของเราบ่อยๆเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

เปิดเผยตามกฎหมาย

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายกำหนดและเมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลที่มีความจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิของเราและ / หรือสอดคล้องกับการดำเนินการพิจารณาคดีคำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายเว็บไซต์ของเรา

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะส่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว ไปที่หน้าแรกโฮมเพจและสถานที่อื่น ๆ ที่เราเห็นว่าเหมาะสมเพื่อที่คุณจะคำนึงถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม วิธีที่เราใช้มันและภายใต้สถานการณ์ใดๆ หากตามที่เราได้เปิดเผยใดๆไว้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา ดังนั้นโปรดตรวจทานบ่อยๆ หากเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เราจะแจ้งให้คุณทราบที่นี่โดยทางอีเมลหรือโดยวิธีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่หน้าแรกของโฮมเพจ

ใบอนุญาตที่จำกัด

เว็บไซต์นี้เกิดขึ้นโดยบริษัทโมรินดา และอาจจะใช้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น โดยการใช้เว็บไซต์นี้หรือนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้หรือดาวน์โหลดสิ่งต่างๆจากเว็บไซต์นี้

หัวข้อของการเริ่มต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ บริษัทโมรินดาให้สิทธิ์แก่คุณแบบไม่ผูกขาด แบบไม่สามารถโอนสิทธิจำกัด การใช้งาน, การแสดง, และฟังเว็บไซต์นี้และข้อมูล ภาพ เสียง และข้อความดังกล่าว ("วัสดุ") คุณตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์ในทางใดทางหนึ่ง

บริษัทโมรินดา อนุญาตให้ท่านดูและดาวน์โหลดสิ่งต่างๆ ที่เว็บไซต์นี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ เพื่อเป็นเพียงสำหรับใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ การอนุญาตดังกล่าวไม่ได้โอนหัวข้อจากสิ่งๆต่างๆและสำเนาของวัสดุและอาจมีการจำกัดดังต่อไปนี้:

 

1) คุณต้องเก็บรักษาข้อมูลของวัสดุที่ดาวน์โหลด ลิขสิทธิ์ทั้งหมดและแจ้งกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในวัสดุ;

 2) คุณไม่อาจแก้ไขวัสดุใด ๆ หรือทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน แสดง ดำเนินการแจกจ่าย หรือใช้พวกเขาเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือในเชิงพาณิชย์ใด ๆ

 3) คุณจะต้องไม่โอนวัสดุให้แก่บุคคลอื่นจนกว่าคุณจะให้พวกเขาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และพวกเขาตกลงที่จะยอมรับสัญญาที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้และเงื่อนไขการใช้งาน

เว็บไซต์นี้รวมถึงข้อความทั้งหมดและกราฟิกต่างๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทั่วโลกและบทบัญญัติของสนธิสัญญาหรือไม่แจ้งให้ทราบลิขสิทธิ์เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับวัสดุ คุณตกลงที่จะยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณและเพื่อป้องกันการคัดลอกวัสดุที่ไม่ได้รับอนุญาต ยกเว้นที่ระบุไว้โดยชัดแจ้ง, บริษัทโมรินดา ไม่ให้ชัดแจ้งหรือโดยนัยให้คุณภายใต้สิทธิบัตรใด ๆ เครื่องหมายการค้าใดๆ หรือลิขสิทธิ์ใดๆ

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นสิทธิเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกาของบริษัทโมรินดา หรือใช้ภายใต้ข้อตกลงในสหรัฐฯโดย บริษัทโมรินดา เครื่องหมายการค้าเหล่านี้รวมอยู่ด้วย แต่ไม่ได้จำกัดตามดังต่อไปนี้:

TAHITIAN NONI

Tahiti Trim

Plan 40

TePoemä

Moéa

Tahitian Noni Café

Paradise Within

Tahitea

TeSpresso

Hoa 

Success Bar

TAHITI DREAM 

Equine Essentials 

Canine Essentials 

Equine Essentials Flex

The TAHITIAN NONI Advantage

Logos and emblems of Morinda Bioactives 

Other trademarks as may be added to the site from time to time

The unauthorized use of any trademark displayed on this site is strictly prohibited.

Last Updated: June 7, 2017