blog możliwości SPOŁECZNOŚĆ Nasza historia Badania
  • Loading...
 • Wewnętrzna polityka ochrony danych Morinda
  25 maja 2018

  Morinda rozumie, że Twoje dane osobowe muszą być używane w sposób ostrożny i chroniony. Dziękujemy Ci za powierzenie nam tej odpowiedzialności i zaufanie, że Twoje dane są bezpieczne. 
  Ten tekst opisuje wewnętrzną politykę prywatności oraz opisuje w jaki sposób przetwarzane są informacje zebrane od odwiedzających i klientów na stronach internetowych Morinda za pośrednictwem formularzy zamówień, wiadomości e-mail, faksów i przez telefon itp.
  KTO GROMADZI DANE?
  JAKIE INFORMACJE SĄ GROMADZONE?
  JAKIE DANE OSOBOWE MORINDA GROMADZI NA SWOIH STRONACH?
  JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH?
  CZY MORINDA UDOSTĘPNIA INFORMACJE, KTÓRE PRZECHOWUJE?
  CZY MOJE DANE SĄ BEZPIECZNE?
  JAK DŁUGO DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE?
  JAKIE SĄ MOJE PRAWA?
  KONTAKT
  ZMIANY

  KTO GROMADZI DANE?

  Wszelkie dane osobowe przekazane lub uzyskane przez nas są kontrolowane głównie przez Morinda Deutschland GmbH (Morinda), która jest administratorem danych zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi prywatności danych.

  Morinda Deutschland GmbH
  Innere Wiener Strasse 13
  81667 Monachium, Niemcy
  Telefon: +49 (0) 89 2555 19 600
  Faks: +49 (0) 89 2555 19 500

  Morinda jest jedynym prawnym właścicielem zbieranych informacji na stronie Morinda.eu.com. Morinda gromadzi informacje umożliwiające identyfikację osób odwiedzających i klientów w kilku różnych punktach na swej stronie internetowej, a także za pomocą innych środków, takich jak procesy zamówień i wnioski wysyłane za pomocą faksu, telefonu, poczty e-mail itp.


  JAKIE INFORMACJE SĄ GROMADZONE?

  Zamówienia: Jeżeli dokonujesz zamówienia lub korzystasz z naszych usług, wymagamy podania danych personalnych na naszym formularzu zamówienia. Musimy znać informacje kontaktowe (imię i nazwisko, adres, email etc), informacje finansowe (numer karty kredytowej, data jej ważności). Używamy tych informacji w celach dopełnienia transakcji oraz Twojego zamówienia. 
  Zgłoszenia: Jeżeli zdecydujesz sie na wypełnienie zgłoszenia Zarejestrowanego Klienta lub Niezależnego Konsultanta, otrzymamy od Ciebie niezbędne do tego celu informacje takie jak informacje kontaktowe (imię i nazwisko, adres, email etc), informacje finansowe (numer karty kredytowej, data jej ważności). Używamy tych informacji do celów składania i dopełniania zamówień oraz do wspomagania i kontaktowania się z naszymi Konsultantami. Używamy tych danych do wysyłania Ci informacji o naszych ofertach i nowościach.

  JAKIE DANE OSOBOWE MORINDA GROMADZI NA SWOICH STRONACH?
  Informacje, które otrzymujemy od naszych klientów, pomagają nam ciągle ulepszać proces składania zamówień na naszej stronie internetowej Morinda. Oto rodzaj informacji jakie gromadzimy.

  Informacje od Ciebie: Otrzymujemy i przechowujemy wszystkie informacje, które wpisujesz na stronie internetowej lub podajesz nam w inny sposób. Możesz nie podawać nam niektórych informacji, ale możesz wtedy stracić możliwość czerpania pełnych korzyści jakie oferujemy. Informacje, które nam podajesz są używane do wypełniania Twoich zamówień, odpowiadania na Twoje potrzeby, ułatwiania Ci przyszłych zakupów, ulepszania naszych usług i do komunikacji z Tobą. Informacje, które przechowujemy to: imię i nazwisko, adres, adres wysyłki, NIP, numer karty kredytowej, adres email, numer konta bankowego, telefon, faks, etc.
  Informacja automatyczna (cookies): Jak wiele stron internetowych, otrzymujemy różnego rodzaju informacje kiedy Twoja wyszukiwarka kontaktuje się ze stroną Morinda. Przechowujemy te informacje w małych magazynach danych zwanych popularnie "cookies". Dane przechowywane w cookies umożliwiają systemom Morinda rozpoznawanie Twojej wyszukiwarki i na dostosowywanie strony do Twoich potrzeb.
  Jednakże, niektórzy nie chcą mieć tzw. cookies na swoich komputerach z uwagi na ochronę swoich danych. Informacje o tym jak uchronić swój komputer przed akceptowaniem nowych cookies, jak sprawić, aby przeglądarka powiadamiała Cię o otrzymaniu nowego pliku cookie lub o tym, jak całkowicie wyłączyć pliki Cookiem, znajdziesz w okienku "help/pomoc" na pasku narzędzi większości przeglądarek.Cookies i zawarte w nich informacje pomagają Ci w pełni korzystać z niektórych usług na stronach Morinda i rekomendujemy pozostawienie ich włączonymi.
  Szczegółowe informacje na temat plików cookie, których używamy, ich przeznaczenia i sposobu ich blokowania można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.
  Komunikacja za pomocą email: Aby nasze emaile były bardziej interesujące i pożyteczne, wspomagają nas funkcje mówiące o dostarczeniu emaili, dostępne jeżeli Twoja wyszukiwarka je posiada.
  Informacje z innych źródeł: Morinda nie otrzymuje ani nie pobiera informacji o swoich konsultantach i klientach z żadnych innych źródeł.

  JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH?
  Przetwarzanie danych wymaga podstawy prawnej, którą może być Twoja zgoda, zawarta umowa lub zobowiązanie prawne między Tobą a Morinda.

  CZY MORINDA UDOSTĘPNIA INFORMACJE, KTÓRE PRZECHOWUJE?
  Nie sprzedajemy danych.  Informacje o naszych klientach są ważną częścią naszego biznesu, nie sprzedajemy tych informacji w żaden sposób.

  Agenci: Możemy zatrudniać inne firmy lub osoby indywidualne do sprawowania funkcji w naszym imieniu. Przykładowo, wypełnianie zamówień, dostarczanie paczek, wysyłanie listów, usuwanie powtarzających się informacji z list klientów, analiza danych, usługi marketingowe, przetwarzanie płatności kart kredytowych, obsługa klienta. Te jednostki mogą mieć dostęp do danych personalnych tylko kiedy wymaga tego ich praca. Nie mogą używać danych w żadnych innych celach.

  IPC: Jeżeli masz sponsorującego Niezależnego Konsultanta (IPC), część Twoich danych będzie dostępna również dla niego, tak by mógł się z Tobą skontaktować. Przed uzyskaniem od Ciebie jakichkolwiek informacji wszyscy IPC muszą uzgodnić konkretne środki ochrony danych.
  Oferty Promocyjne: Nie wysyłamy naszym klientom żadnych ofert od innych firm.
  Ochrona Morinda i Innych: UdostÄ™pniamy dane personalne, kiedy uważamy, iż jest to konieczne przy zastosowaniu siÄ™ do wymogów prawnych, zastosowaniu naszych zasad i polityki firmy i podobnych sytuacji; lub aby chronić prawa i wÅ‚asność oraz bezpieczeÅ„stwo Morinda, użytkowników i innych. Stosuje siÄ™ przy wymianie informacji z innymi firmami i organizacjami w sytuacji oszustwa, ryzyka kredytowego.
  Przekazywanie danych za granicÄ™. Twoje dane zostanÄ… przekazane spóÅ‚ce a) Morinda Inc American Fork, Utah, USA, b) jej globalnym spóÅ‚kom zależnym i stowarzyszonym. Takie przekazanie danych opiera siÄ™ na standardowych klauzulach umownych Unii Europejskiej (UE) zawartych miÄ™dzy Morinda a Morinda Inc.
  W obrÄ™bie Europy w imieniu Morindy  dane osobowe przetwarzajÄ…  nastÄ™pujÄ…ce podmioty:

  Morinda Italia SRL, Via Giosuè Carducci, 31 Mediolan, WÅ‚ochy, WÅ‚ochy
  Morinda Poland Sp. z o.o.; Młyńska, 12, 61-730 Poznań, Polska
  Morinda Magyarország Kft, Apor Vilmos Ter 11-12, Budapeszt, H-1124, WÄ™gry
  Morinda Sweden AB, Evenemangsgatan 31, 2 tr, Solna, 169 79, Szwecja
  Morinda Norge AS, Leif Tronstadsplass 1-3, Sandvika, 1300 Norwegia

  Ujawnienie danych w zgodzie z prawem. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych personalnych wymaganych prawnie lub gdy jest to konieczne do ochrony naszych praw i przestrzegania nakazów sÄ…dowych lub otrzymanych pism sÄ…dowych.

  CZY MOJE DANE SÄ„ BEZPIECZNE?
  Dysponujemy odpowiednimi technicznymi  i organizacyjnymi mechanizmami bezpieczeÅ„stwa w celu ochrony przekazanych nam danych osobowych przeciwko przypadkowemu, bezprawnemu lub nieuprawnionemu zniszczeniu, utracie, dostÄ™powi, modyfikacji, ujawnieniu lub wykorzystaniu.

  JAK DŁUGO DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE?
  Dane osobowe przechowujemy tak dÅ‚ugo, jak to konieczne dla realizacji celów, dla których je gromadzimy (zob. rozdziaÅ‚ “JAKIE INFORMACJE SÄ„ GROMADZONE?" oraz “JAKIE DANE OSOBOWE MORINDA GROMADZI NA SWOICH STRONACH?"), pod warunkiem, że nie jest to zabronione przez obowiÄ…zujÄ…ce prawo.

  JAKIE SÄ„ MOJE PRAWA?
  Zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cym prawem Twoje prawa mogÄ… obejmować prawo do informacji, dostÄ™pu do przetwarzanych przez nas danych osobowych, prawo do poprawiania, usuwania lub blokowania tych danych, prawo do odmowy pewnych dziaÅ‚aÅ„ zwiÄ…zanych z przetwarzaniem danych, prawo do przeniesienia danych i prawo do sprzeciwu. Morinda nie stosuje żadnych zautomatyzowanych procesów decyzyjnych ani profilowania. W celu skorzystania z tych praw, wyÅ›lij pisemny wniosek za poÅ›rednictwem naszych danych kontaktowych wymienionych poniżej.

  KONTAKT

  JeÅ›li masz pytania lub uwagi dotyczÄ…ce oÅ›wiadczenia o ochronie prywatnoÅ›ci na tej stronie, w przypadku, gdy chcesz zaktualizować informacje, które posiadamy o Tobie lub jeÅ›li chcesz wyegzekwować swoje prawa, możesz skontaktować siÄ™ z nami lub naszym opiekunem danych (DPO) za poÅ›rednictwem poczty elektronicznej. Możesz również wysÅ‚ać pisemny wniosek na nastÄ™pujÄ…cy adres:

  Morinda Deutschland GmbH, 
  DW. Inspektor Ochrony Danych, 
  Arnulfstraße 60, 80335 Monachium, Niemcy.

  Nasz inspektor ochrony danych to:
  Adwokat: Anastasios Papadopoulos,
  Expertplace compliance services GmbH, Oberländer Ufer 186,
  50689, Köln, Niemcy

  Wszelkie zapytania i pytania dotyczÄ…ce naszych zasad ochrony danych należy kierować na adres:
  Inspektor Ochrony Danych, euprivacy@morinda.com

  JeÅ›li nie chcesz już otrzymywać naszego newsletters i komunikatów promocyjnych, możesz zrezygnować z ich otrzymywania, postÄ™pujÄ…c zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym newsletterze lub komunikacie bÄ…dź wysyÅ‚ajÄ…c wiadomość e-mail na adres compliance@de.newage.com.

  JeÅ›li chcesz zÅ‚ożyć skargÄ™ na przetwarzanie Twoich danych i/lub wyegzekwować inne prawa okreÅ›lone powyżej za poÅ›rednictwem organu nadzorczego, skontaktuj siÄ™ z odpowiednim organem ochrony danych w Twoim regionie lub kraju.
  Uaktualnianie Informacji. Jeżeli Twoje dane ulegnÄ… zmianie, możesz nas o tym poinformować, przesyÅ‚ajÄ…c email do Centrum ObsÅ‚ugi Klienta compliance@de.newage.com lub kontaktujÄ…c siÄ™z name za poÅ›rednictwem telefonu lub poczty tradycyjnej, korzystajÄ…c z poniższych danych kontaktowych.

  ZMIANY

  Nasza dziaÅ‚alność nieustannie podlega zmianom. Niniejsza Informacja może również ulec zmianie, a wykorzystanie informacji, które obecnie gromadzimy, podlega Polityce prywatnoÅ›ci obowiÄ…zujÄ…cej w chwili takiego wykorzystania. Możemy wysyÅ‚ać okresowo przypomnienia o naszych powiadomieniach i warunkach, chyba że poinstruowano nas, abyÅ›my tego nie robili, jednak należy czÄ™sto sprawdzać naszÄ… stronÄ™ internetowÄ…, aby zapoznać siÄ™ z ostatnimi  zmianami.