opportunity Our Impact our history research
  • Loading...
 • VYHLÁŠKA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI MORINDA

  25. Mája 2018

  Spoločnosť Morinda uznáva, že vaše osobné informácie musia byť starostlivo používané a chránené a ceníme si vašu dôveru, že tak urobíme starostlivo a rozumne. 

  Táto vyhláška opisuje zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Morinda a opisuje použitie  informácií získaných od návštevníkov a zákazníkov prostredníctvom internetovej stránky, objednávkových formulárov, e-mailu, faxu, telefónu, atď. spoločnosti Morinda.


   

  • KTO ZBIERA ÚDAJE?

  • AKÉ INFORMÁCIE ZBIERAME?

  • AKÉ OSOBNÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJE MORINDA NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE?

  • ČO JE PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE ÚDAJOV?

  • ZDIEĽA SPOLOČNOSŤ MORINDA INFORMÁCIE, KTORÉ ZBIERA?

  • AKO SÚ ZABEZPEČENÉ INFORMÁCIE O VÁS?

  • AKO DLHO BUDÚ ÚDAJE ULOŽENÉ?

  • AKÉ SÚ MOJE PRÁVA?

  • KONTAKTY

  • REVÍZIE

   

  KTO ZBIERA ÚDAJE?

  Akékoľvek osobné informácie, ktoré sú nám poskytnuté alebo nami nadobudnuté sú primárne kontrolované spoločnosťou Morinda Deutschland GmbH (Morinda), ktorá je prevádzkovateľom podľa Európsky zákonov o ochrane osobných údajov.

  Morinda Deutschland GmbH
  Arnulfstr. 60,
  80335 Mníchov, Nemecko

  Telefón.: +49 (0) 89 2555 19 600

  Fax: +49 (0) 89 2555 19 500

  Morinda je jediným vlastníkom informácií zbieraných na morinda.eu.com. Morinda zbiera osobne identifikovateľné informácie od návštevníkov a zákazníkov na niekoľkých rôznych miestach na našej webovej stránke, ako aj inými spôsobmi, napr. počas objednávok a prihlášok faxom, telefonicky, e-mailom, atď.


  AKÉ INFORMÁCIE ZBIERAME?

   

  • Objednávky: Ak od nás zakúpite výrobok alebo službu, v objednávkovom formulári od vás požadujeme určité vaše osobné identifikovateľné informácie. Musíte poskytnúť kontaktné informácie (ako meno, e-mail, adresu doručenia) a finančné informácie (ako číslo platobnej karty, dátum vypršania platnosti). 

  Tieto informácie používame na fakturačné účely a na splnenie vašich objednávok.

  • Prihlášky: Ak sa rozhodnete vyplniť prihlášku, aby ste sa stali našim Registrovaným zákazníkom alebo Nezávislým produktovým konzultantom Morinda, zhromaždíme od vás informácie potrebné na túto prihlášku (ako meno, e-mail, dátum narodenia a iné informácie) a finančné informácie (ako číslo platobnej karty, dátum vypršania platnosti).

  Tieto informácie používame na fakturačné účely, účely objednávania, demografické účely a na podporu existujúceho vzťahu medzi vami a spoločnosťou Morinda. Tieto informácie môžeme kedykoľvek použiť, aby sme vás kontaktovali s novinkami a ponukami od Morinda.

  AKÉ OSOBNÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJE MORINDA NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE?

  Informácie, ktoré získame od zákazníkov nám pomáhajú prispôsobiť a kontinuálne zlepšovať vašu schopnosť zhromažďovať informácie a nakupovať na webovej stránke Morinda. Tu sú typy informácií, ktoré zhromažďujeme.

  • Informácie, ktoré nám poskytnete: Prijímame a ukladáme všetky informácie, ktoré zadáte na našej webovej stránke alebo nám poskytnete akýmkoľvek iným spôsobom. Môžete sa rozhodnúť neposkytnúť určité informácie, potom však nebude môcť využívať viaceré naše funkcie. 

  Informácie, ktoré nám poskytnete používame na splnenie vašich objednávok, odpovedanie na vaše požiadavky, prispôsobenie vašich budúcich nákupov, zlepšenie našich webových služieb a komunikáciu s vami. Typické informácie, ktoré o vás ukladáme zahŕňajú: meno, adresu, dodaciu adresu, DIČ, číslo platobnej karty, e-mailovú adresu, číslo bankového účtu (ak je poskytnuté), číslo telefónu a faxu, atď.

  • Automatické informácie (súbory cookie): Tak, ako mnohé webové stránky, získavame určité typy informácií, keď váš webový prehliadač kontaktuje stránku spoločnosti Morinda. Tieto informácie uchovávame v malých dátových úložiskách, bežne nazývaných „súbory cookie". Napríklad, údaje uložené v súboroch cookie umožňujú systémom Morinda rozpoznať váš prehliadač a poskytnúť vám funkcie, ktoré sú vám prispôsobené. 

  Niektorí ľudia však uprednostňujú neukladať súbory cookie na ich počítačoch kvôli obavám o súkromie. Časť "help" na paneli nástrojov väčšiny prehliadačov vám prezradí, ako zabrániť vášmu prehliadaču v prijímaní súborov cookie, ako nastaviť prehliadač, aby vás informoval o prijatí nového súboru cookie alebo ako úplne zakázať súbory cookie. Súbory cookie vám však umožňujú plne využívať niektoré funkcie webovej stránky spoločnosti Morinda a odporúčame vám, aby ste ich nechali zapnuté. 

  Podrobné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, ich účeloch a možnostiach ich zablokovania nájdete v našich  Cookie Policy.

  • E-mailová komunikácia: V záujme toho, aby boli naše e-maily užitočnejšie a zaujímavejšie, môžeme dostávať potvrdenie, keď otvoríte e-mail od spoločnosti Morinda, ak váš počítač podporuje takéto funkcie.

  • Informácie z iných zdrojov: Spoločnosť Morinda nežiada ani neprijíma informácie o svojich NPK a zákazníkoch zo žiadnych iných zdrojov.

  ČO JE PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE ÚDAJOV?

   Spracúvanie údajov vyžaduje právny základ. Takýmto právnym základom môže byť váš súhlas, zmluva alebo právny záväzok, ktorý môžeme mať.

  ZDIEĽA SPOLOČNOSŤ MORINDA INFORMÁCIE, KTORÉ ZBIERA?

  Žiadny predaj:Informácie onašich zákazníkoch sú dôležitou súčasťou nášho podnikania anepodnikáme vich predaji ostatným.

  • Zástupcovia: Môžeme zamestnávať iné spoločnosti alebo jednotlivcov pre výkon funkcií v našom mene. Zahŕňa to napríklad plnenie objednávok, doručovanie balíkov, odosielanie poštových zásielok a e-mailov, odstraňovanie opakujúcich sa informácií zo zoznamov zákazníkov, poskytovanie marketingovej pomoci, spracovanie platieb kreditnou kartou a poskytovanie služieb zákazníkom. Tieto subjekty majú prístup k osobným informáciám iba vtedy, keď sú potrebné na výkon ich funkcií, ale nemôžu ich použiť na iné účely.

  • NPK: Ak máte ako zákazník sponzorujúceho NPK, niektoré z vašich informácií budú sprístupnené tomuto sponzorujúcemu NPK, aby vás mohol kontaktovať. Všetci NPK musia súhlasiť so špecifickými opatreniami na ochranu osobných údajov skôr, ako dostanú akékoľvek informácie o vás.

  • Propagačné ponuky: Zákazníkom spoločnosti Morinda neposielame žiadne ponuky v mene iných firiem.

  • Ochrana spoločnosti Morinda a ďalších: Účty a iné osobné informácie vydávame v prípade, keď sa domnievame, že ich vydanie je vhodné pre dodržiavanie zákona; presadzovanie a uplatňovanie našich predpisov a iných dohôd; alebo ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Morinda, našich používateľov a iných. Zahŕňa to výmenu informácií s inými spoločnosťami a organizáciami na ochranu pred podvodmi a zníženie úverového rizika.

  • Cezhraničný prenos. Vaše informácie budú prenášané do a) Morinda Inc in American Fork, Utah, USA, b) do jej celosvetových dcérskych spoločností a pridružených spoločností. Tento prenos je založený na Dohode štandardných modelov klauzúl Európskej únie (EÚ) medzi spoločnosťami Morinda a Morinda Inc.

  V rámci Európy spracúvajú osobné údaje v mene spoločnosti nasledujúce subjekty:

  Morinda Österreich GmbH, Kaerntner Ring 15, Viedeň,  1010, Rakúsko
  Morinda Italia SRL, Via Giosuè Carducci, 31 Miláno, Taliansko
  Morinda Switzerland GmbH, Tischenloostrasse 59, Thalwil 8800, Švajčiarsko
  Morinda Poland Sp. z o.o.; Mlynska, 12, 61-730 Poznaň, Poľsko
  Morinda Magyarország Kft, Apor Vilmos Ter 11-12, Budapešť, H-1124, Maďarsko
  Morinda Sweden AB, Evenemangsgatan 31, 2 tr, Solna,  169 79, Švédsko
  Morinda Norge AS, Leif Tronstadsplass 1-3, Sandvika, 1300, Nórsko


  • Zverejnenie v súlade s právom. Vyhradzujeme si právo zverejniť vaše osobné identifikovateľné informácie ako to vyžaduje zákon a keď sa domnievame, že zverejnenie je potrebné pre ochranu našich práv a/alebo dodržiavanie súdneho konania, súdneho príkazu alebo právneho procesu.

  AKO SÚ ZABEZPEČENÉ INFORMÁCIE O MNE?

  Sme vybavení adekvátnymi technickými a organizačnými bezpečnostnými mechanizmami na ochranu vami prenášaných osobných údajov pred náhodným, nezákonným alebo neoprávneným zničením, stratou, prístupom, modifikáciou, zverejnením alebo použitím.

  AKO DLHO BUDÚ ÚDAJE ULOŽENÉ?

  Osobné údaje ukladáme tak dlho, ako to je potrebné na splnenie účelov, na ktoré údaje zhromažďujeme (pozri vyššie, kapitola „AKÉ INFORMÁCIE ZBIERAME?“ a „ AKÉ OSOBNÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJE MORINDA NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE?“) za predpokladu, že to nie je zakázané platným zákonom.


  AKÉ SÚ MOJE PRÁVA?

  Podľa platného zákona môžu vaše práva zahŕňať právo byť informovaný, prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame, právo opraviť, vymazať alebo blokovať tieto údaje, právo odmietnuť určité činnosti spracúvania údajov, právo na prenosnosť údajov a právo namietať. Spoločnosť Morinda nepoužíva žiadne automatizované rozhodovanie alebo profilovacie postupy. 

  V záujme uplatnenie týchto práv musíte poslať písomnú žiadosť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.

   

  KONTAKTY

  Ak máte otázky alebo pripomienky ohľadom vyhlásenia o ochrane osobných údajov tejto stránky, v prípade, ak chcete aktualizovať informácie, ktoré o vás vedieme alebo ak si želáte uplatniť svoje práva, môžete kontaktovať e-mailom nás alebo nášho Úradníka na ochranu osobných údajov (DPO). Vašu písomnú žiadosť môžete poslať aj na nasledujúcu adresu: 

  Morinda Deutschland GmbH, 

  Do rúk Úradníka na ochranu osobných údajov, 

  Arnulfstraße 60, 80335 Munich, Germany

  Náš úradník pre ochranu osobných údajov je:

  Advokát: Anastasios Papadopoulos,

  Expertplace compliance services GmbH, Oberländer Ufer 186,

  50689, Köln, Nemecko

  Všetky vaše požiadavky a/alebo dotazy týkajúce sa našich pravidiel ochrany osobných údajov adresujte: Úradníkovi na ochranu osobných údajov,  euprivacy@morinda.com

  Ak si už neželáte ďalej dostávať naše novinky a propagačné oznámenia, môžete odstúpiť od ich odberu dodržiavajúc pokyny obsiahnuté v každej novinke alebo komunikácii alebo odoslaním e-mailu pre nás na adresu compliance@de.morinda.com.

  Ak sa chcete sťažovať ohľadom nášho spracovania vašich osobných údajov a/alebo uplatniť vaše ďalšie vyššie uvedené práva prostredníctvom dozorného orgánu, kontaktujte prosím orgán zodpovedný za ochranu osobných údajov vo vašom regióne alebo štáte. 

  Aktualizácia informácií. Ak sa vaše osobné informácie zmenia, môžete nám to oznámiť odoslaním e-mailu na compliance@de.morinda.com alebo kontaktovaním nás telefonicky alebo poštou na vyššie uvedených kontaktoch.

  REVÍZIE

  Naše podnikanie sa neustále mení. Táto vyhláška sa tiež môže zmeniť a použitie informácií, ktoré zhromažďujeme podlieha Vyhláške o ochrane osobných údajov, ktorá je platná v čase použitia. Môžeme pravidelne odosielať e-mailom pripomienky ohľadom našich upozornení a podmienok, pokiaľ ste nám ich zasielanie nezakázali, ale mali by ste často kontrolovať našu webovú stránku, aby ste zaregistrovali naše najnovšie zmeny.