opportunity Our Impact our history research
  • Loading...
 • OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI MORINDA
  25. května 2018
  Společnost Morinda si uvědomuje, že vaše osobní údaje musí být používány opatrně a musí být pečlivě chráněny, a proto si vážíme vaší důvěry, kterou do nás vkládáte, a budeme s nimi tímto způsobem zacházet.
  Toto oznámení popisuje zásady ochrany osobních údajů společnosti Morinda a popisuje použití údajů získaných od návštěvníků a zákazníků využívajících internetové stránky společnosti Morinda, objednávkové formuláře, e-mail, fax, telefon atd.


  • KDO SHROMAŽĎUJE ÚDAJE?
  • JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?
  • JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPOLEČNOST MORINDA SHROMAŽĎUJE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH?
  • CO JE PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ?
  • SDÍLÍ SPOLEČNOST MORINDA ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJE?
  • JAK JSOU ÚDAJE O VÁS ZABEZPEČENY?
  • JAK DLOUHO BUDOU ÚDAJE UCHOVÁNY?
  • JAKÁ JSOU MÁ PRÁVA?

  • KONTAKTY
  • REVIZE

  KDO SHROMAŽĎUJE ÚDAJE?

  Veškeré osobní údaje, které poskytneme nebo získáme, jsou primárně spravovány společností Morinda Deutschland GmbH (Morinda), která je správce údajů podle evropských zákonů o ochraně údajů.

  Morinda Deutschland GmbH

  Arnulfstr. 60, 

  80335 Mnichov, Německo

  Telefon: +49 (0) 89 2555 19 600

  Fax: +49 (0) 89 2555 19 500

  Společnost Morinda je výhradním vlastníkem údajů shromážděných na morinda.eu.com. Společnost Morinda shromažďuje osobní údaje od návštěvníků a zákazníků na několika různých místech na svých webových stránkách, a také jinými způsoby, například při procesech objednávání a žádostech pomocí faxu, telefonu, e-mailu atd.

  JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

   

  • Objednávky: Pokud si od nás koupíte produkt nebo službu, požadujeme od vás na našem objednávkovém formuláři určité osobní údaje. Musíte poskytnout kontaktní údaje (jako je jméno, e-mail a dodací adresu) a finanční údaje (jako je číslo kreditní karty, datum vypršení platnosti karty). 

  Tyto údaje používáme pro účely účtování a plnění vašich objednávek.

  • Žádosti: Pokud se rozhodnete vyplnit žádost, abyste se stal(a) registrovaným zákazníkem nebo nezávislým konzultantem produktů společnosti Morinda, shromáždíme od vás pro danou žádost potřebné údaje (jako je jméno, e-mail, datum narození a další informace) a finanční údaje (jako je číslo kreditní karty, datum vypršení platnosti karty).

  Tyto údaje používáme pro účely účtování, účely objednávání, demografické účely a podporu trvalého vztahu mezi vámi a společností Morinda. Tyto údaje můžeme kdykoli použít, abychom vás kontaktovali s informacemi o novinkách a nabídkách společnosti Morinda.

  JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPOLEČNOST MORINDA SHROMAŽĎUJE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH?
  Údaje, které se dozvídáme od zákazníků, nám pomáhají přizpůsobit a trvale zlepšovat vaši schopnost získat dané informace a provádět nákupy na internetových stránkách společnosti Morinda. Zde jsou typy údajů, které shromažďujeme.
  Údaje, které nám poskytujete: Přijímáme a ukládáme veškeré údaje, které zadáte na naší webové stránce nebo nám je poskytnete jiným způsobem. Můžete se rozhodnout, že nám určité údaje neposkytnete, ale nemusíte být poté schopni využívat řadu našich funkcí. 
  Používáme údaje, které nám poskytnete, pro takové účely, jako je plnění vaší objednávky, reagování na vaše požadavky, přizpůsobení budoucích nákupů pro vás, zlepšování našich webových služeb a komunikaci s vámi. Typické údaje, které o vás uchováváme, zahrnují: jméno, hlavní adresu, dodací adresu, daňové identifikační číslo, číslo kreditní karty, e-mailovou adresu, číslo bankovního účtu (pokud je dodáno), telefonní a faxová čísla atd.
  • Automatické údaje (soubory cookie): Stejně jako mnoho webových stránek získáváme určité typy informací, když váš webový prohlížeč kontaktuje stránky společnosti Morinda. Ukládáme tyto informace v malých datových úložištích, které jsou obvykle označovány jako soubory „cookie“. Údaje uložené v souborech cookie umožňují například společnosti Morinda rozpoznat váš prohlížeč a poskytnout funkce přizpůsobené pro vás. 
  Nicméně, někteří lidé preferují, aby soubory cookie nebyly na jejich počítačích ukládány z důvodu obav o soukromí. „Nápověda“ na liště u většiny prohlížečů vám sdělí, jak zabránit vašemu prohlížeči přijímat nové soubory cookie, jakým způsobem vás prohlížeč upozorní, když obdržíte nový soubor cookie, nebo jak úplně soubory cookie zakázat. Nicméně soubory cookie vám umožňují plně využívat některé funkce webových stránek společnosti Morinda, a my je doporučujeme nechat zapnuté. 
  Podrobné informace o souborech cookie, které používáme, jejich účelu a jak je můžete zablokovat lze najít v našich Zásadách týkajících se souborů cookie.
  • E-mailová sdělení: Chcete-li nám pomoci vytvářet užitečnější a zajímavější e-maily, můžeme od vás při otevření e-mailu společnosti Morinda obdržet potvrzení, pokud váš počítač takovou možnost podporuje.
  • Údaje z jiných zdrojů: Společnost Morinda nebude vyžadovat ani přijímat informace o svých IPC (nezávislí konzultanti produktů) a zákaznících z jiných zdrojů.

  CO JE PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ?
  Zpracování údajů vyžaduje oporu v zákoně. Takový zákonný základ může být váš souhlas, smlouva nebo právní závazek, který můžeme mít.
  SDÍLÍ SPOLEČNOST MORINDA ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJE?

  Žádný prodej: Údaje o našich zákaznících jsou důležitou součástí našeho podnikání a neprodáváme je ostatním.
  Zprostředkovatelé: Můžeme využívat jiné společnosti a jednotlivce, aby vykonávali úkoly naším jménem. Příklady zahrnují plnění objednávek, doručování balíků, odesílání pošty a e-mailů, odstraňování opakujících se údajů ze seznamů zákazníků, analyzování údajů, poskytování marketingové podpory, zpracování plateb kreditní kartou a poskytování zákaznických služeb. Tyto subjekty mají přístup k osobním údajům pouze tehdy, pokud jsou potřebné k výkonu jejich úkolů, ale nesmí je použít k jiným účelům.
  IPC: Pokud vy, jako zákazník, máte sponzorujícího IPC, budou některé z vašich údajů tomuto sponzorujícímu IPC k dispozici tak, aby vás mohl kontaktovat. Váš IPC musí souhlasit s konkrétními opatřeními na ochranu osobních údajů před tím, než o vás jakékoli údaje obdrží.
  Reklamní nabídky: Neposíláme nabídky žádným zákazníkům společnosti Morinda v zastoupení jiných podniků.
  Ochrana společnosti Morinda a jiných: Vydáváme účetní a jiné osobní údaje, pokud se domníváme, že takové vydání je vhodné k dodržování zákona, prosazování nebo uplatňování našich zásad a jiných dohod, nebo ochraně práva, majetku nebo bezpečnosti společnosti Morinda, našich uživatelů nebo jiných. To zahrnuje výměnu údajů s jinými společnostmi a organizacemi na ochranu proti podvodům a snížení úvěrového rizika.
  Přeshraniční přenos. Vaše osobní údaje budou přeneseny do a) Morinda Inc. v American Fork v Utahu v USA, b) do jejích poboček a přidružených společností po celém světě. Tento převod je založen na dohodě mezi Evropskou unií (EU) o standardních smluvních doložkách uzavřených mezi společností Morinda a Morinda Inc.
  V rámci Evropy zpracovávají osobní údaje v zastoupení společnosti Morinda následující subjekty:
  Morinda Österreich GmbH, Kaerntner Ring 15, Vídeň,  1010, Rakousko
  Morinda Italia SRL, Via Giosuè Carducci, 31 Miláno, Itálie
  Morinda Switzerland GmbH, Tischenloostrasse 59, Thalwil 8800, Švýcarsko
  Morinda Poland Sp. z o.o.; Mlynska, 12, 61-730 Poznaň, Polsko
  Morinda Magyarország Kft, Apor Vilmos Ter 11-12, Budapešť, H-1124, Maďarsko
  Morinda Sweden AB, Evenemangsgatan 31, 2 tr, Solna, 169 79, Švédsko
  Morinda Norge AS, Leif Tronstadsplass 1-3, Sandvika, 1300, Norsko

  Zákonné zveřejnění. Vyhrazujeme si právo zveřejnit vaše osobní údaje v souladu se zákonem, a když jsme přesvědčeni, že zpřístupnění je nezbytné pro ochranu našich práv a/nebo v souladu se soudním řízením, soudním příkazem nebo právním sporem,
  JAK JSOU INFORMACE O VÁS ZABEZPEČENY?

  Jsme vybaveni vhodnými technickými a organizačními bezpečnostními mechanismy na ochranu osobních údajů, které předáváte, proti náhodnému, nezákonnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, přístupu, úpravě, zveřejnění nebo použití.
  JAK DLOUHO BUDOU ÚDAJE UCHOVÁNY?
  Ukládáme osobní údaje tak dlouho, jak je to nutné pro splnění účelu, pro který údaje shromažďujeme (viz výše, kapitola „JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?“ a „JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPOLEČNOST MORINDA SHROMAŽĎUJE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH?“), za předpokladu, že to není zakázáno příslušnými právními předpisy.
  JAKÁ JSOU MÁ PRÁVA?
  Podle platných právních předpisů mohou vaše práva zahrnovat právo být informován, právo na přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme, právo na jejich opravu, vymazání nebo zablokování těchto údajů, právo odmítnout určité činnosti spojené se zpracováním údajů, právo k přenositelnosti údajů a právo na protest. Společnost Morinda nepoužívá žádné procesy automatizovaného rozhodování nebo profilování. 
  Za účelem výkonu těchto práv musíte odeslat písemnou žádost prostřednictvím našich kontaktních údajů uvedených níže.
  KONTAKTY

  Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů na webových stránkách, chcete aktualizovat údaje, které o vás máme, nebo pokud chcete uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat nebo kontaktovat našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) e-mailem. Můžete také poslat písemnou žádost na adresu: 
  Morinda Deutschland GmbH, 
  K rukám: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, 
  Arnulfstraße 60, 80335 Mnichov, Německo
  Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je:
  Advokát: Anastasios Papadopoulos,
  Expertplace compliance services GmbH, Oberländer Ufer 186,
  50689, Kolín, Německo
  Všechny vaše požadavky a/nebo dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů adresujte na: 
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů, euprivacy@morinda.com
  Pokud si nepřejete dostávat náš newsletter a reklamní sdělení, můžete se odhlásit z jejich odebírání podle pokynů v každém newsletteru nebo sdělením či zasláním e-mailu na compliance@de.morinda.com.
  Pokud si chcete stěžovat na zpracování vašich údajů a/nebo vykonat vaše další uvedená práva s kontrolním orgánem, obraťte se na příslušný úřad ochrany osobních údajů ve vašem regionu nebo zemi. 
  Aktualizování údajů. Pokud se vaše osobní údaje změní, můžete nám to oznámit e-mailem na compliance@de.morinda.com nebo telefonicky či poštou na kontaktní údaje uvedené výše. 

  REVIZE
  Naše podnikání se neustále mění. Toto oznámení se může také změnit, a využívání údajů, které shromažďujeme nyní, podléhá oznámení o ochraně osobních údajů platné v době používání. Můžeme vám e-mailem zasílat pravidelná připomenutí našich oznámení a podmínek, pokud jste nám nedali pokyn, abychom tak nečinili, nicméně byste měli pravidelně kontrolovat naše webové stránky, abyste byli o nejnovějších změnách informováni.