Domaćin ovog zasjedanja je: Hans-Leo Teulings, PhD NSP# 94309 Kontaktirajte Nas
nova ponuda kupca prilika zajednica naša povijest istraživanje

 

PRAVILNIK MORINDE UK O VRAĆANJU MORINDA PROIZVODA

I O ZADOVOLJSTVU POTROŠAČA

 

 

1. Opseg odredbi i uvjeta

Sljedeći opći uvjeti reguliraju prodaju proizvoda kupcima preko telefona ili putem interneta Morinda Deutschland GmbH ("Morinda"). Opći uvjeti su na snazi u vrijeme kada se izvrši narudžba.

 

2. Narudžba

Narudžba kupca je ponuda Morindi o kupnjii proizvoda. Kad klijent izvrši narudžbu za kupnju proizvoda, Morinda će poslati e-mail kupcu potvrđujući primitak naloga. Taj e-mail pokazuje da je Morinda dobila nalog. Međutim, to ne potvrđuje prihvaćanje klijentove ponude za kupnju naručenih proizvoda. Ponuda je prihvaćena i ugovor je sklopljen kada Morinda pošalje naručen proizvod(e).

 

3. Cijena

Sve cijene uključuju pravno primjenjivi PDV. Troškovi transporta su ekstra i izračunavaju se prema mjestu i težini.

 

4. Dostupnost

Proizvod će biti isporučen u roku od približno 3-5 radnih dana nakon prijema. Navedeni rokovi isporuke su Morindina najbolja procjena za isporuku i dok će učiniti svaki napor da se ti rokovi ispoštuju, Morinda  nema nikakvu odgovornost ako iz bilo kog razloga isporuka kasni. Morinda ne preuzima odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu ukoliko klijent nije u mogućnosti da ispuni određeni datum isporuke. Ukoliko bilo koji naručeni proizvod nije dostupan, kupac će biti obaviješten u trenutku narudžbe.


5. Pravo otkazivanja

Možete otkazati narudžbu u bilo kojem trenutku do 14 dana nakon dostave robe bez pružanja ikakvih razloga. U slučaju da je potrošač naručio više proizvoda u jednoj narudžbi, ali se isporuka svakog proizvoda vrši zasebno, razdoblje od 14 dana počinje teći onog datuma na koji potrošač ili treća strana, kako je potrošač naznačio, no ne računajući dostavljača, bude u fizičkom posjedu posljednjega zaprimljenog proizvoda. Morate jasno izjaviti da želite otkazati narudžbu. Možete iskoristiti obrazac za otkazivanje narudžbe koji Vam Morinda može dati. Istovjetno tome, jasna izjava (npr. pismo ili e-pošta) Morindi Mađarska d.o.o. (croatia@morinda.com) bit će dovoljna kao obavijest o otkazu. Pošalje li ju poštom ili e-poštom, obavijest o otkazivanju na snazi je s datumom kada je poslana. Kako bi sve bilo izvršeno prije krajnjeg roka za otkazivanje, dovoljno je da Potrošač pošalje priopćenje prije isteka roka za otkazivanje. Prilikom slanja obavijesti o otkazivanju, molimo da uključite sljedeće podatke: (i) adresu potrošača, (ii) opis robe, (iii) datum narudžbe, (iv) bilo koji referentni broj narudžbe.

Ukoliko ste primili robu, trebate ju vratiti Morindi (na adresu pod »Kako vratiti proizvod«) bez nepotrebnog odlaganja i u svakom slučaju ne kasnije od 14 dana od datuma na koji ste nam poslali svoj obrazac za otkazivanjem u skladu s ugovorom. Sve troškove povrata robe trebat ćete snositi vi kao potrošač.

 

6. Učinci otkazivanja

Ukoliko otkažete ovaj ugovor, izvršit ćemo povrat svih uplata koje smo primili od vas, uključujući troškove dostave. Možemo umanjiti iznos povrata zbog gubitka na vrijednosti bilo koje isporučene robe ako je gubitak rezultat nepotrebnog rukovanja s Vaše strane, osim onoga što je neophodno kako bi se ustanovila priroda i karakteristike robe.

Povrat ćemo izvršiti bez neprikladnog odlaganja, a ne kasnije od:

a)    14. dana od datuma kada smo primili natrag od vas dostavljenu robu; ili

b)    14. dana nakon što dostavite dokaz da ste vratili robu; ili

c)     ako roba nije dostavljena, 14 dana nakon datuma kada je zaprimljena obavijest o donesenoj odluci za otkazom ovog ugovora.

Povrat mora biti izvršen koristeći isti oblik plaćanja koji je i Potrošač koristio. Nikakve naknade neće biti zaračunate za ovaj povrat sredstava.

 

7. Oštećeni ili krivi proizvodi


Ukoliko ste primili stavku koja je očigledno oštećena ili Vam je dostavljena greškom, molimo Vas da odbijete dostavu, a mi ćemo Vam poslati Vašu stavku bez dodatnih troškova za Vas. Ukoliko ste prihvatili dostavu i otkrijete da je stavka oštećena, manjkava ili se radi o krivom proizvodu, molimo da nas obavijestite u roku od 14 radnih dana od primitka stavke i mi ćemo vam poslati ispravnu narudžbu ili proizvod, nakon što razumno utvrdimo da stavka jest oštećena, manjkava ili se radi o krivom proizvodu.

 

8. Naše jamstvo zadovoljstva/povrata

Uz navedeno pravo na otkaz narudžbe, Morinda nudi dodatna jamstva za proizvod. Ova jamstva ne utječu na vaša zakonska prava. Možete očekivati povrat sredstva uplatom na bankovni račun unutar tri tjedna od trenutka kada dobijemo vraćeni proizvod. Molimo, imajte na umu da ste vi odgovorni za troškove povrata stavki nama, osim ako smo Vam dostavili stavku greškom, ili je stavka oštećena ili manjkava.

Jamstvo zadovoljstva od 90 dana

Ukoliko niste u potpunosti zadovoljni sa svojom kupnjom proizvoda, molimo vas da vratite stavku (iskorišteni ili neiskorišteni dio) unutar 90 dana* od prvotnog datuma kupnje, mi ćemo vam vratiti 100% iznosa cijene (umanjeno za troškove dostave i manipulativne troškove). Morinda zadržava pravo odbiti povrat za količine koje se ne mogu razumno potrošiti unutar 90 dana. Razumnom količinom obično se smatraju četiri boce Max napitka ili bilo kojeg drugog napitka mjesečno. Potrošač može vratiti određenu vrstu proizvoda samo jednom. Naknadni pokušaji povrata te vrste proizvoda bit će odbijeni.

*Jamstvo zadovoljstva u trajanju 90 dana ne primjenjuje se na uređaje iz linije Age Defy. Rado ćemo vam ponuditi jamstvo zadovoljstva u trajanju 30 dana za uređaje iz linije Age Defy.


9. Ukupno Zadovoljstvo

Prema zakonu Vaši proizvodi moraju odgovarati svom opisu, oni također moraju biti zadovoljavajuće kvalitete i podobni za svrhu za koju se takva roba obično koristi. Sigurni smo da ćete biti potpuno zadovoljni svojom kupnjom. Ako niste potpuno zadovoljni obratite se Morindi Mađarska doo, Apor Vilmos ter 11-12, Budimpešta, email: croatia@morinda.com. Svaki kupac koji još uvijek nije zadovoljan, može kontaktirati ADR organizaciju (alternativno rješavanje sporova). Morinda UK se ne slaže sa žalbama potrošača koje se obrađuju preko ADR provajdera kome se može pristupiti preko EU online platforme za rješavanje sporova (ODR): http://ec.europa.eu/odr. Umjesto toga, udruga za direktnu prodaju (DSA) pruža uslugu rješavanja spora izvan suda koja je specifična za tvrtke direktne prodaje kao što je Morinda UK koja je član DSA. Članovi DSA su saglasni da se pridržavaju DSA kodeksa rada. Za detalje DSA kodeksa i rješavanja pritužbi izvan suda, kontaktirajte DSA (30 Billing Road, Northampton NN1 5DQ, tel 01604 625700, email: info@dsa.org.uk) ili posjetite stranice DSA: www.dsa.org.uk. Žalbe se mogu podnijeti DSA organizaciji ili online (putem e-maila) ili poštom.


10. Pravilo povrata za Nezavisne savjetnike za proizvod (NSP-e)

Molimo vas pogledajte Morindin Pravilnik za potpuno pravilo povrata koje se primjenjuje za naše Nezavisne savjetnike za proizvod. Imate li pitanja, kontaktirajte nas na croatia@morinda.com.

 

11. Kako vratiti proizvod

Ukoliko nam vraćate proizvode prema našem Jamstvu zadovoljstva od 90 dana, potrebno je da dobijete broj povratnice (Return Authorization (RA) number) koji ćete dobiti od naše službe za podršku korisnicima na besplatnom broju 0800 223057. Molimo, zapišite broj povratnice na vanjski dio pakiranja u kojem nam vraćate proizvod. Svi proizvodi trebaju biti vraćeni na adresu:

Morinda Magyarország Kft.
Apor Vilmos tér 11-12
1124 Budapest
Hungary