Den här sessionen är sponsrad av ANETTE FRIIS Återförsäljar ID-nr 3151366 Kontakta mig
STÄNG

Kundvagn

Throbber image
Blogg affärsmöjlighet Gemenskap Vår historia Forskning
  • Loading...
 • Returpolicy

  1. Omfattning av villkoren
  Följande allmänna villkor reglerar försäljningen av produkter till kunder via telefon eller över internet på Morinda Sweden AB org: 556566-7689. De allmänna villkor som tillämpas gäller vid tidpunkten för beställningen.

  2. Inköp
  När kunden lägger en order för att köpa en produkt, skickar Morinda ett e-mail till kunden som ett kvitto på beställningen. Denna e-post bekräftar att Morinda har mottagit ordern. Ordern är accepterad och avtalet som ingåtts anses avslutat när Morinda skickar den beställda produkten(erna).

  3. Prissättning
  Alla priser inkluderar moms. Fraktkostnader tillkommer och är beräknade i enlighet med destination och vikt.

  4. Tillgänglighet
  Produkten kommer att levereras inom ca. 5-7 arbetsdagar efter expediering. Noterade leveransdatum är bästa uppskattningen för leverans och trots att allt kommer att göras för att hålla dem har Morinda inte något som helst ansvar om leveransen av någon anledning blir fördröjd. Morinda tar inget ansvar för förlust eller skada som bekräftats av kunden på grund av oförmåga att uppfylla ett specificerat leveransdatum. Om en produkt som kunden vill beställa är tillfälligt slut, kommer kunden att informeras om detta i samband med beställningen.

  5. Ångerrätt
  Du kan annullera din beställning när som helst upp till 14 dagar efter leverans av varorna. Om konsumenten beställt flera varor och dessa levereras separat, är det den dag som räknas då konsumenten personligen eller en tredje part, dock ej transportföretaget, mottagit beställningen av den senast skickade delordern. Om du gör det kommer du att behöva stå för kostnaderna för returen av varorna till oss. Du måste ge en tydlig förklaring till varför du vill makulera din order. Förklaringen bör skickas (genom brev eller e-post) till Morinda Sweden AB (se adress nedan). Annulleringen träder i kraft när den skickats. Förutsatt att alla varor som du mottagit har returnerats till oss (på egen bekostnad) kompletta och i gott skick inom 14 dagar efter uppsägning, har du rätt att få pengarna tillbaka till samma konto som den ursprungliga betalningen gjorts ifrån. Du kommer inte att beläggas med någon avgift för denna kompensation.

  6. Skadade och felaktiga produkter
  Om du har fått en vara som är synligt skadad eller har skickats felaktigt, vänligen ta inte emot leveransen och vi kommer att skicka en dublett av produkten till dig utan extra kostnad. Om du har mottagit leveransen och upptäcker att varan är skadad, defekt eller felaktig, vänligen meddela oss inom 10 arbetsdagar efter mottagandet av varan och vi kommer att skicka en dublett eller korrekt order till dig.

  7. Återköp av produkter (vid avslut som produktkonsult) Morindas återköpspolicy för produkter finns för att hjälpa produktkonsulter som avslutar sitt avtal med Morinda Deutschland GmbH att lindra den ekonomiska bördan för oanvända produkter. Om villkoren är uppfyllda och en produktkonsult begär det, kommer Morinda Sweden AB att återköpa produkterna till 90 % av inköpspriset, minus omkostnader. Vid alla återköp sker avdrag baserat på mängden personlig rabatt eller andra ersättningar som betalats till produktkonsulten för beställningen. Villkoren för återköp av produkter är följande: a. Alla produktkonsulter som vill delta i denna återköpspolicy måste avsluta sitt avtal med Morinda Deutschland. Ett återköp kommer inte att äga rum förrän vi har fått ett en uppsägning eller tills avtalet har avslutats av Morinda Deutschland. b. Produkter måste returneras till Morinda Sweden inom ett år efter det ursprungliga köpdatumet. c. Alla produkter måste vara i säljbart skick och inte överskrida produktens hållbarhetstid. Produkterna anses vara förbi deras hållbarhetstid: 1) efter det utgångsdatum som anges på produktförpackningen har passerats, eller 2) när de har öppnats). d. Den avslutande produktkonsulten ansvarar för alla kostnader i samband med retur av produkterna.

  8. Vår nöjdkund-/ returgaranti
  Förutom rätten att annullera ordern enligt ovan, så erbjuder Morinda ytterligare produktgarantier. Dessa garantier påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. Du kan förvänta dig en återbetalning till samma konto som den ursprungliga betalningen gjorts ifrån inom tre veckor efter att vi mottagit din retur. Observera att du kommer att ansvara för kostnaderna för att returnera varorna till oss såvida vi inte levererat varan felaktigt till dig, eller om varan är skadad eller defekt.

  • Vår 90-dagars nöjdkundgaranti
  Om du inte är helt nöjd med ditt köp, skicka tillbaka varan eller den oanvända delen av din order inom 90 dagar från köpdatum och vi betalar tillbaka 100% av köpebeloppet (exklusive frakt-och hanteringsavgifter). Morinda förbehåller sig rätten att vägra återbetalning för mängder som rimligen inte kan konsumeras inom 90 dagar. En rimlig mängd motsvaras normalt av 4 flaskor TNJ eller någon annan dryck per månad. 

  • Vår 90-dagars returgaranti
  Om du av någon anledning är missnöjd med ditt produktköp, kan du returnera produkten till oss i ursprungligt skick inom 90 dagar från den dag du mottog ordern, oöppnad (inklusive försegling) och vi återbetalar beloppet som du betalat för produkten (exklusive frakt-och hanteringskostnader). Vi accepterar endast returer av öppnade produkter om de är felaktiga, skadade eller faller inom ramen för 90 dagars nöjdkundgarantin.

  Returpolicy för oberoende produktkonsulter (IPC)
  För en fullständig beskrivning av returpolicyn som gäller för våra oberoende produktkonsulter hänvisar vi Morinda Swedens Policymanual. Vid frågor ber vi dig vänligen kontakta compliance@se.morinda.com

  • Hur du returnerar en produkt
  Du erhåller ett returnummer från Kundservice på telefonnummer 08-579 33 410 som du antecknar på lådan och returnerar till oss på följande adress:

  Morinda Deutschland GmbH
  Galileo-Galilei-Straße
  55129 Mainz
  Germany

  9. Kundbelåtenhet
  Vi är säkra på att du kommer att vara nöjd med ditt inköp. Om du inte är helt nöjd, kontakta Morinda Sweden AB, Evenemangsgatan 31, 2 tr. 169 79 SOLNA.

  10. Nöjda kunder
  Enligt lag måste dina produkter överensstämma med dess beskrivning, de måste vara av tillfredsställande kvalitet och vara lämpliga för de ändamål de är avsedda för. Vi tror att du kommer att vara helt nöjd med ditt köp. Om du inte är helt nöjd, kontakta Morinda Sweden AB Evenemangsgatan 31 16979 SOLNA, customerservice@se.morinda.com. Alla kunder som fortfarande inte är nöjda kan få tillgång till en tvistlösare (en hantering av klagomål utanför rättsväsendet). Morinda Sweden AB Evenemangsgatan 31 16979 SOLNA samtycker inte till att klagomål från konsumenter hanteras tvistlösare av EU Online Dispute resolution (ODR) vars plattform är: http://ec.europa.eu/odr. I stället erbjuder vi en hanteringstjänst utanför rättsväsendet som är specifik för direktsäljande företag. Morinda Deutschland GmbH är medlem i sitt lands direkthandelsförening, DSA Direct Selling Association (DSA). DSA ledamöterna enas om att rätta sig efter DSA:s Code of Practice. För detaljer om DSA:s Code of Practice och klagomålshantering utanför rättssystemet, kontakta DSA, 30 Billing Road, Northampton NN1 5DQ, tel 01604 625700, e-post: info@dsa.org.uk eller besök DSA hemsida: www .dsa.org.uk. Klagomål kan lämnas in till DSA antingen online (via e-post) eller per post. Direct Selling Sweden, Kärleksgatan 2 A, 211 45 Malmö Tel: 040 29 43 70 E-post: info@directsellingsweden.se

  11. Dataskyddspolicy
  Kund som gör ett inköp ger sitt samtycke till att Morinda Deutschland GmbH  får behandla personuppgifter och överföra dessa till Morinda Inc, Provo, Utah, USA och dess dotterbolag i olika länder och till anslutna företag. Kunden är införstådd med att denna överföring av personuppgifter kommer att ske till länder utan sekretessnivå som motsvarar den som ges av kundens hemland. Kunden har rätt att få tillgång till sina personuppgifter och kräva att Morinda Deutschland GmbH rättar, raderar eller blockerar alla uppgifter som är felaktiga.

  12. Ändring av villkoren
  Morinda förbehåller sig rätten att göra ändringar på webbplatsen inklusive dessa allmänna villkor. Om något av dessa villkor bedöms som ogiltigt eller av någon anledning ogenomförbart, kommer detta villkor att bedömas avskilt och kommer inte att påverka giltigheten och tillämpandet av övriga villkor.

  13. Morindas kontaktuppgifter

  Morinda Sweden AB
  Evenemangsgatan 31, 2 tr.
  169 79 SOLNA

  Tel. 08 579 334 10