Den här sessionen är sponsrad av ANETTE FRIIS Återförsäljar ID-nr 3151366 Kontakta mig
STÄNG

Kundvagn

Throbber image
Blogg affärsmöjlighet Gemenskap Vår historia Forskning
  • Loading...
 • Sekretesspolicy
  21 Maj 2018

  Morinda vill uppmärksamma dig på att din personliga information används försiktigt och vi uppskattar ditt förtroende för vår hantering.

  Denna beskrivning handlar om Morindas datasekretesspolicy och beskriver hur vi använder personlig information från personer som använder Morindas Internet-sidor, orderblanketter, emails, telefoner etc..  

  VEM SAMLAR IN DATA?

  VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

  VILKEN PERSONLIG INFORMATION SAMLAR MORINDA IN PÅ SIN HEMSIDA?

  VILKEN ÄR DEN LEGALA GRUNDEN FÖR ATT BEARBETA DATAN?

  DELAR MORINDA MED SIG AV DEN INFORMATION SOM SAMLATS IN?

  HUR SÄKER ÄR INFORMATIONEN OM DIG?

  HUR LÄNGE KOMMER DATAN ATT LAGRAS?

  VILKA ÄR MINA RÄTTIGHETER?

  KONTAKTER

  REVISIONER

  VEM SAMLAR IN DATA?

  All personlig information som är begärd av oss är kontrollerad av främst Morinda Deutschland GmbH (Morinda) som ligger under kontroll av Europeiska dataskyddslagar.

  Morinda Deutschland GmbH
  Arnulfstr. 60,
  80335 Munich, Germany
  Phone.: +49 (0) 89 2555 19 600
  Fax: +49 (0) 89 2555 19 500

   

  Morinda är den enda ägaren av information som samlas in på www.morinda.com/sv-se. Morinda samlar in personlig information från användare på olika nivåer på vår hemsida såväl som under orderprocesser och ansökningar.

  VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

  Ordrar: Om du köper en vara eller tjänst från oss, så efterfrågar vi personlig information från dig på orderformuläret. Du måste tillhandahålla kontaktinformation (som namn, email och leveransadress). Vi använder denna information för betalning och för att hantera din order.
  Ansökan: Om du väljer att slutföra din ansökan för att bli en kund eller en oberoende produktkonsult för Morinda, så samlar vi in den nödvändiga informationen från dig (som namn, email, födelsedag och annan information) och finansiella uppgifter (som kortnummer, utgångsdatum). Vi använder informationen för att ta betalt, hantera ordern, för demografiska uppgifter och för att stödja relationen mellan dig och Morinda. Vi kan använda informationen för att när som helst kontakta dig om nyheter och erbjudanden från Morinda. 

  VILKEN PERSONLIG INFORMATION SAMLAR MORINDA IN PÅ SIN HEMSIDA?

  Den information som vi får från kunder hjälper oss att personligt anpassa och kontinuerligt förbättra din möjlighet att samla information och göra inköp på Morindas hemsida. Här är de olika typer av information som vi samlar in.

  Information som du ger oss: Vi tar emot och lagrar all information som du lägger in på vår hemsida eller ger oss på annat sätt. Du kan välja att inte tillhandahålla viss information, men då riskerar du att inte heller kunna dra fördel av många av våra erbjudanden. Vi använder den information som du tillhandahåller oss för att hantera din order, svara på dina frågor, kundanpassa framtida handlande för dig, förbättra vår hemsida och kommunicera med dig. Vanlig information som vi lagrar om dig är namn, adress, leveransadress, personnummer, kortnummer, emailadress, bankkontonummer (om den bifogas), telefon- och faxnummer etc.

  Automatisk Information (cookies): Som för många andra hemsidor så får vi en mängd information när din browser kontaktar Morindas hemsida. Vi lagrar denna information i små databanker som kallas för "cookies". De data som finns lagrad i cookies gör det möjligt för Morindas system att känna igen din browser och erbjuda en kundanpassning för dig. 

  Det finns vissa människor som föredrar att inte ha cookies lagrade på sin dator av privata orsaker. "Hjälp-funktionen" i menyn på de flesta browsers talar om för dig hur du kan undvika att din browser accepterar nya cookies, hur din browser kan meddela dig när du får en ny cookie eller hur man helt och hållet undviker cookies. Emellertid så är cookies något som ger dig möjlighet att ta del av alla fördelar och kännetecken på Morinda hemsida och vi rekommenderar därför att du har dem påslagna.

  Detaljerad information om cookies som vi använder, deras syfte och hur du kan blockera data, finns i vår Cookie Policy.

  Email-kommunikation: För att hjälpa oss att göra email mer användbart och intressant kan vi be om en bekräftelse när du öppnar email från Morinda.  

  Information från andra källor: Morinda söker inte eller mottar information om sina produktkonsulter eller kunder från några andra källor.

  VILKEN ÄR DEN LAGLIGA GRUNDEN FÖR ATT HANTERA DATAN?

  Bearbetning av data kräver laglig grund. Sådan grund kan vara ditt samtycke, ett kontrakt eller en legal skyldighet.
  Inget säljs: Information om våra kunder är en viktig del för våra affärer och vi säljer den inte vidare.
  Agenter: Vi kan ibland ge i uppdrag till andra företag eller individer att utföra funktioner åt oss. Det kan t ex vara att hantera ordrar, leverera paket, skicka post och email, ta bort information i kundlistor, analysera data, tillhandahålla marknadsföringshjälp, hantera kortbetalningar och tillhandahålla kundservice. Dessa företag har tillgång till personlig information enbart när den behövs för att fullgöra sina uppgifter, men den får inte användas för andra syften.
  Oberoende produktkonsulter: Om du har blivit sponsrad av en produktkonsult, så blir en del av den informationen tillgänglig för sponsrande produktkonsult, så att han eller hon kan kontakta dig. Alla produktkonsulter måste gå med på specifika dataskyddsregler innan de får någon information om dig. gå med på att inte avslöja information för att få tillgång till den.
  Erbjudanden: Vi skickar inte erbjudanden till någon av Morindas kunder från något annat företag.
  Skydd för Morinda och andra: Vi lämnar uppgifter och personlig information när vi anser att det är lämpligt och står i överensstämmelse med gällande lag; stämmer överens med vår policy och andra överenskommelser; eller skyddar rättigheter eller säkerheten för Morinda, våra användare eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer för att minska risken för bedrägeri eller kreditförluster.
  Överföring till andra länder. Din information kommer att bli överförd till Morinda Inc i American Fork, Utah, USA, b) till dess dotterbolag och filialer runt om i världen. Denna överföring är baserad på European Union (EU) Standard Model Clauses Agreement mellan Morinda and Morinda Inc.
  Inom Europa hanterar följande företag personlig data åt Morinda:
  Morinda Österreich GmbH, Kaerntner Ring 15, Vienna,  1010, Österrike
  Morinda Italia SRL, Via Giosuè Carducci, 31 Milan, Italien
  Morinda Switzerland GmbH, Tischenloostrasse 59, Thalwil 8800, Schweiz
  Morinda Poland Sp. z o.o.; Mlynska, 12, 61-730 Poznan, Polen
  Morinda Magyarország Kft, Apor Vilmos Ter 11-12, Budapest, H-1124, Ungern
  Morinda Sweden AB, Evenemangsgatan 31, 2 tr, Solna, 169 79, Sverige
  Morinda Norge AS, Leif Tronstadsplass 1-3, Sandvika, 1300, Norge
  Legalt yppande. Vi reserverar oss för rätten att avslöja din personligt identifierbara information när så krävs enligt gällande lag och när vi tror att yppandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter och/eller för att fullgöra en juridisk process, domstolsorder eller legal process på vår hemsida.


  HUR SÄKER ÄR INFORMATIONEN OM MIG?
  Vi är utrustade med lämplig teknisk utrustning och säkerhetssskydd för hantering av personlig data för att undvika felaktig överföring genom misstag, illegal eller icke auktoriserad destruktion, obehörig tillgång, felmodifering, icke avsett offentliggörande eller ej korrekt hantering.


  HUR LÅNGE KOMMER DATAN ATT LAGRAS?

  Vi sparar personlig data så länge som det behövs för att fullfölja syftet med den insamlade datan (se ovan i avsnittet “VILKEN INFORMATON SAMLAR VI IN?” och “VILKEN SLAGS PERSONLIG INFORMATION OM KUNDER SAMLAR MORINDA IN PÅ SIN HEMSIDA?”) förutsatt att detta inte är förbjudet enligt gällande lag.

  VILKA ÄR MINA RÄTTIGHETER?

  Enligt tillämplig lag kan dina rättigheter inkludera att bli informerad, få tillgång till din personliga data som vi har bearbetat, rätten att korrigera, radera eller blockera data, rätten att stoppa viss databearbetning, rätten till dataöverföringar och din rätt att göra invändningar. Morinda använder inte några automatiserade beslut eller profileringsbearbetningar. 
  För att använda sig av dessa rättigheter ska du skicka en skriftlig begäran till vår kontakt enligt nedan:

  KONTAKT

  Om du har frågor eller synpunkter på detta dataskyddsdokument, om du önskar uppdatera informationen som vi har om dig eller om du önskar använda dig av dina rättigheter, kan du kontakta vår ansvarige för dataskyddsfrågor genom email.
  Du kan också skicka dina skriftliga frågor till följande address:
  Morinda Deutschland GmbH, 
  Attn. Data Protection Officer, 
  Arnulfstraße 60, 80335 München, Tyskland.
  Vår dataskyddsansvarige är:
  Advokat: Anastasios Papadopoulos,
  Expertplace compliance services GmbH,
  Oberländer Ufer 186,
  50689, Köln,
  Tyskland
  Vänligen skicka dina önskemål och/eller frågor på email till vår dataskyddsansvarige på euprivacy@morinda.com.
  Om du inte längre önskar vårt nyhetsbrev eller kommunikation, så kan du avsäga det detta genom att följa instruktionerna som är inkluderade i varje nyhetsbrev eller övrig kommunikation genom att skicka email till compliance@de.morinda.com.
  Om du önskar framföra klagomål om hur vi hanterar din data och/eller använda dig av dina rättigheter hos en kontrollerande myndighet, vänligen kontakta den myndighet som ansvarar för dataskydd i din region eller i ditt land.
  Uppdaterad information.
  Om din personliga identifierbara information ändras  såmeddela oss gärna genom att skriva till vår kundsupport på compliance@de.morinda.com eller genom att kontakta oss på telefon eller skicka ett brev till adressen som finns ovan.

  REVISIONER

  Vår affärsverksamhet ändras konstant. Denna information kan också ändras och information som vi samlas in är föremål för den sekretesspolicy som gäller för närvarande. Vi kan periodvis skicka påminnelser om vår policy och våra villkor, såvida du inte har bett oss att inte göra det, men du behöver läsa hemsidan regelbundet för att ta del av de senaste förändringarna.