Ta sesja jest dostępna przez: MACIEJ ŁACNY IPC# 1645542 Skontaktuj się ze mną
blog możliwości SPOŁECZNOŚĆ Nasza historia Badania
  • Loading...
 • [wersja styczeń 2018]

  1. Warunki ogólne

  Poniższe warunki ogólne dotyczą sprzedaży produktów przez telefon i przez internet przez Morinda Poland sp.z o.o. klientom. Określają one ogólne warunki zakupu ważne w momencie składania zamówienia.

  2. Zakup produktu.

  Zamówienie klienta jest rozumiane jako oferta zakupu produktów Morinda. Klient po złożeniu zamówienia na produkt Morinda, otrzyma od firmy email potwierdzający przyjęcie zamówienia. Email ten potwierdza że Morinda otrzymała zamówienie, nie potwierdza on przyjęcia do realizacji. Zamówienie uznaje sie za przyjęte do realizacji z chwilą wysyłki zamówionych produktów.

  3. Ceny

  Wszystkie ceny zawierają obowiązujący w danym kraju podatek VAT. Koszty wysyłki kalkulowane i naliczone są w zależności od miejsa dostawy oraz wagi.

  4. Dostępność

  Produkt zostanie dostarczony w ciągu 3-5 dni roboczych od momentu wysyłki. Ten termin to nasze najlepsze oszacowanie czasu dostawy i podczas gdy firma dołoży wszelkich starań by tego terminu dotrzymać, nie ponosi ona odpowiedzialności za zaistniałe opóźnienia w dostawie. Morinda nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez odbiorcę powstałe na skutek niemożności dostarczenia przesyłki w określonym terminie. Jeśli w danej chwili jakikolwiek z produktów jest niedostępny Klient zostanie o tym poinformowany w momencie składania zamówienia.

  5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży

  Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania przyczyny anulacji. W przypadku jeżeli klient złożył jedno zamówienie na kilka produktów, które są następnie dostarczanie rozdzielnie, za datę dostarczenia przesyłki uznaje się dzień, w którym dostarczono ostatnie produkty i w pełni zrealizowano zamówienie. Odstąpienie od umowy sprzedaży wymaga skierowania do firmy jasnego oświadczenia o rezygnacji z zamówienia. Można do tego użyć formularza dostarczonego przez firmę, lub skierować własne jasne oświadczenie (np. email lub list) do Morinda Deutschland GmbH (patrz dane kontaktowe poniżej), które będzie uznane za wystarczające do odstąpienia od umowy. Oświadczenie wysłane pocztą tradycyjną lub email staje się ważne w momencie wysłania. Aby zmieścić się w wymaganym czasie zgłoszenia odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy wysłać takie oświadczenie przed końcem regulaminowego czasu na odstąpienie od umowy. W oświadczeniu o odstąpieniu prosimy zawrzeć następujące informacje: 

  (1) adres zamawiającego, 

  (2) opis produktów i ilość, 

  (3) datę zamówienia, 

  (4) numer zamówienia lub faktury. 

  Jeśli produkty zostały dostarczone, należy zwrócić je bez zbędnej zwłoki do Biura Morinda Deutschland GmbH (patrz dane kontaktowe poniżej) w ciągu 14 dni od daty przesłania oświadczenia o anulacji zamówienia. Koszt odesłania produktów leży po stronie zamawiającego.

  6. Następstwa odstąpienia od umowy

  Jeśli Klient odstępuje od umowy sprzedaży, otrzyma zwrot wszystkich poniesionych kosztów wraz z kosztami przesyłki. Może nastąpić pomniejszenie zwracanych kosztów w przypadku pomniejszenia wartości zwracanego produktu, jeśli to pomniejszenie nie obejmowało np rozpakowania produktu by ocenić czy został wysłany prawidłowy.

  Zwrot kosztów nastąpi bez zbędnej zwłoki, nie później niż:

  a) 14 dni od dnia otrzymania produktów od Klienta.

  b) 14 dni od dnia potwierdzenia przez Klienta że odesłał produkty, lub

  c) jeśli dostawa nie doszła do skutku, 14 dni od dnia w którym otrzymano zawiadomienie o anulacji zamówienia.

  Zwrot kosztów zostanie wykonany taką samą metodą jak płatność za zamówienie. Klient nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami.

  Jeśli otrzymali Państwo produkty, należy zwrócić je bez zbędnej zwłoki to Biura Morinda Deutschland GmbH (patrz dane kontaktowe poniżej w punkcie 11 „Zwrot produktów Morinda") w ciągu 14 dni od daty przesłania oświadczenia o anulacji zamówienia. Koszt odesłania produktów leży po stronie zamawiającego.

  7. Produkty uszkodzone lub niezgodne z zamówieniem

  Jeśli otrzymali Państwo towar niezgodny z zamówieniem lub widocznie uszkodzony, prosimy odmówić przyjęcia przesyłki a my wyślemy do Państwa zamówienie ponownie bez konieczności ponoszenia przez Państwa dodatkowych kosztów. Jeśli przyjęli Państwo przesyłkę i okazało się że jest uszkodzona, ma braki lub jest niezgodna z zamówieniem prosimy o zawiadomienie nas w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Prześlemy Państwu prawidłowe zamówienie po potwierdzeniu braków, uszkodzenia lub błędów w wysyłce.

  8. Satysfakcja z produktów/ Gwarancja Zwrotu

  Oprócz prawa do anulacji zamówienia (patrz powyżej) Morinda oferuje również dodatkową gwarancję satysfakcji z produktów. Ta gwarancja nie narusza i ogranicza praw ustawowych. Mogą Państwo oczekiwać zwrotu kosztów zamówienia w tej samej formie w jakiej dokonano płatności za produkt w ciągu 3 tygodni od dnia otrzymania od Państwa zwrotu produktów. Prosimy zwrócić uwagę że koszt odesłania zamówienia leży po Państwa stronie, chyba że nastąpił błąd w przesyłce, lub jest ona uszkodzona.

  90-dniowa Gwarancja Satysfakcji

  Jeśli Konsultant nie jest zadowolony z zakupu może nam przesłać niezużyte i zużyte produkty (w tym również puste opakowania) w ciągu 90 dni od dnia zakupu otrzymując zwrot 100% wartości produktu ( z wyłączeniem kosztów transportu i opłat manipulacyjnych). Morinda i Niezależny Konsultant rezerwują sobie prawo do odmowy zwrotu kosztów produktów powyżej ilości która mogłaby być zużyta w ciągu 90 dni. Każdy produkt może być zwrócony tylko raz. Powtórne próby zwrotu tego samego produktu nie będą uznawane. 

  *90 dniowa gwarancja zwrotu nie dotyczy urządzeń Age Defy.Oferujemy 30 dniową gwarancję zwrotu na urządzenia Age Defy.

  9. Satysfakcja całkowita

  Zgodnie z prawem produkty muszą odpowiadać ich opisowi, muszą mieć odpowiednią jakość i być zdatne do użytku według opisu. Jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony z zakupu. Jeśli nie będziesz całkowicie usatysfakcjonowany z zakupu prosimy o kontakt z Morinda Deutschland GmbH, Galileo-Galilei-Straße 18, 55129 Mainz, Germany, Service@de.morinda.com . Każdy klient, w przypadku jeżeli wciąż nie jest w pełni usatysfakcjonowany może rozważać skorzystanie z pośrednictwa alternatywnych metod rozstrzygania sporów ADR (usługi pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich). Morinda Deutschland GmbH nie zgadza się, aby jej spory konsumenckie były rozpatrywane przez pośrednictwa ADR, które są dostępne na platformie EU Online Dispute Resolution (ODR): http://ec.europa.eu/odr. Aby uzyskać więcej szczegółów skontaktuj się z Działem Kontroli Morinda compliance@de.morinda.com.

  10. Polityka zwrotu produktów przez Konsultanta

  Kompletna Polityka Zwrotów która obowiazuje Niezależnych Konsultantów, znajduje się w Podręczniku Zasad Morinda Poland. W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt na adres poznan@morinda.com.

  11. Procedura zwrotu produktów

  Jeżeli klient zwraca produkt korzystając z 90 Gwarancji Satysfakcji, należy uzyskać Numer Autoryzacji Zwrotu (RA), kontaktując się z Działem telefonicznej obsługi klienta pod numerami 00 800 121 4781(numer bezpłatny z telefonów stacjonarnych)  lub 00 48 22 389 7948 (numer dla  tel. komórkowych, opłaty wg stawek operatora na terenie kraju) w godzinach 15:00-21:00. Prosimy napisać numer RA na paczce z produktami, które Państwo do nas odsyłacie do biura Morinda Deutschland GmbH, Galileo-Galilei-Straße 18, 55129 Mainz, Germany . Produkty należy odesłać na adres: 

  Morinda Poland Sp. zo.o.,

  Młyńska 12/205-206

  61-730 Poznań,

  Email: service@de.morinda.com

  Telefon 0048 61 661 03 20.

  Prosimy napisać numer RA na paczce z produktami, które Państwo do nas odsyłacie do biura Morinda Poland

  12. Ochrona Danych Osobowych

  Klient dokonując zakupu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Morinda Poland Sp.zo.o. i Morinda Deutschland GmbH danych osobowych zawartych w Zamówieniu i na przekazywanie tych danych osobowych Konsultanta spółce Morinda Inc w American Fork, stan Utah, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, podmiotom zależnym i stowarzyszonym z ta spółka na całym świecie. Klient, podpisując ten dokument, rozumie i zgadza się na to, ze jego dane osobowe będą przekazywane do krajów o poziomie prawnej ochrony prywatności niższym niż ten zapewniany w kraju ojczystym Klienta. Klient, będzie miał prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i żądania od Morinda Poland Sp.zo.o. poprawienia, usunięcia lub zablokowania jakichkolwiek danych, które są nieprawidłowe.

  13. Zmiany do Warunków Sprzedaży

  Morinda Deutschland GmbH rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia zmian na stronie w dziale Warunki Sprzedaży. Klienta obowiązują warunki aktualne w czasie składania zamówienia na produkt. Jeśli jakiś warunek jest nieprawidłowy, nieskuteczny lub z jakichkolwiek powodów niemożliwy do wykonania, będzie rozpatrywany osobno nie naruszając wykonalności i ważności pozostałych warunków.

  14. Dane Kontaktowe Morinda

  Morinda Deutschland GmbH, 

  Galileo-Galilei-Straße 18, 

  55129 Mainz, Germany 

  Email Service@de.morinda.com

  Telefon 00 48 22 389 7948